Gwarancja na samochody używane


Gwarancja na samochody używane: poprawa jakości pojazdów używanych

Gwarancja jest istotną cechą jakości odróżniającą ofertę dealerów od sprzedaży realizowanej przez osoby prywatne. Poza tym poprzez zwiększenie utrzymania klientów można zagwarantować dodatkowe przychody oraz kolejne transakcje.

 • Pokrycie kosztów przez 12, 24 bądź 36 miesięcy.
 • Po upływie okresu gwarancyjnego: możliwość przedłużenia gwarancji
 • Pokrycie kosztów wg indywidualnych życzeń aż do całościowego ich przejęcia
 • Likwidacja szkód przez doświadczonych specjalistów
 • Kompleksowe wsparcie marketingowe

Twoje korzyści:

 • Rozróżnienie od sprzedaży realizowanej przez osoby prywatne
 • Ochrona na wypadek odpowiedzialności/rękojmi za usterki
 • Optymalne utrzymanie klientów
 • Zwiększenie jakości samochodu używanego
 • Poprawa wizerunku dzięki dodatkowej ofercie usługowej
 • Wsparcie transakcji działań posprzedażowych

 

 

Kontakt i serwis

Kontakt i serwis