Opcja assistance


Opcja assistance: zabezpieczenie na wypadek awarii

Jako uzupełnienie gwarancji CarGarantie oferuje możliwość zabezpieczenia klientów przed nieoczekiwanymi kosztami w przypadku awarii. Opcja assistance od CarGarantie przejmuje obok kosztów holowania na wypadek awarii również inne możliwe wydatki, które mogą być związane z awarią.

  • Ochrona przed nieoczekiwanymi kosztami w przypadku awarii
  • Umożliwienie kontynuacji podróży
  • Przejęcie kosztów holowania
  • Udostępnienie wynajętego samochodu
  • Dalsza podróż lub powrót innym środkiem transportu

Twoje korzyści:

  • Ukierunkowanie klienta poprzez produkt dodatkowy
  • Zwiększenie lojalności klienta
  • Wsparcie transakcji działań posprzedażowych
  • Wyróżnienie na tle konkurencji
  • Dodatkowe podkreślenie znaczenia gwarancji

Kontakt i serwis

Kontakt i serwis