Modele gwarancji


Modele gwarancji "szyte na miarę" – CarGarantie oferuje odpowiednie rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta!

Każdy salon samochodowy ma indywidualne wymagania wobec ubezpieczenia gwarancyjnego. Również gotowość do ponoszenia ryzyka zmienia się w zależności od dealera. Dlatego CarGarantie oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą potrzebę: klasyczny model ubezpieczenia kosztów napraw bez jakiegokolwiek ryzyka bądź dostosowaną do potrzeb gwarancję własną dealera od CarGarantie. W CarGarantie dealer otrzymuje wszystko z jednego źródła! Może on również bezproblemowo zamieniać poszczególne modele gwarancji – CarGarantie to zawsze kompetentny partner!

Modele gwarancji

  • CarGarantie
    Model ubezpieczenia kosztów napraw
  • Gwarancja własna dealera od CarGarantie
    Model typu provider

Kontakt i serwis

Kontakt i serwis